#vietsub #GNZ48​​ #唐莉佳
🎙Hoà Âm: Hoàng Sở Nhân 黄楚茵 & Trần Hoằng Vũ 陈泓宇
🎬Credit: https://www.bilibili.com/video/BV1AP4y1x7LL
📌VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP BẢN DỊCH

powered by Auto Youtube Summarize

おすすめの記事